โซ่ ทั้ง 5 เส้นของ คุราปิก้า Kurapika

เนตรสีเพลิง คือ ลักษณะที่พิเศษของชนเผ่าคูลท์ เวลาโกรธตาจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงสุกสว่างถึงแม้ะตายไปแล้วก็ยังคงสภาพสีแดงสดเช่นนั้นอยู่ ซึ่งสีแดงเพลิงนี้จัดว่าเป็นสีที่สวยงามที่สุดหนึ่งในเจ็ดสีของโลก